TOP

Areeya Property PLC.
ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "อารียา") ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "A" บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยโครงการต่างๆ ดำเนินการภายใต้ชื่อ "อารียา" ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสอดรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และบริษัทยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการพักอาศัยที่มีความครบวงจรจึงได้เริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรมเพื่อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการโครงการที่มีความครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. โครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดิน พร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 11 โครงการ
  • บุษบา
  • สวนา 3
  • อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์
  • อารียา โคโม่ บางนา
  • เดอะ วิลเลจ ติวานนท์
  • เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
  • อารียา โคโม่ วงแหวน รามอินทรา
  • อารียา โคโม่ บางนา วงแหวน
  • อารียา ดอนเมือง สรงประภา
  • อารียา โคโม่ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
  • อารียา โคโม่ วงแหวน ราชพฤกษ์
 2. โครงการทาวน์เฮ้าส์ บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

  ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด
  แบบ 2 ชั้น
  • เดอะ คัลเลอร์ส บางนา กม.10
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา
  • เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.8
  • เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.10
  • เดอะ วิลเลจ บางนา
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต - ลำลูกกา
  • เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1
  • เดอะ คัลเลอร์ส แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์
  • เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
  • เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
  • อารียา แอทโฮม
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน - รามอินทรา
  • เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน - รามอินทรา
  • เดอะ คัลเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา - วงแหวนฯ
  • เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน - ราชพฤกษ์
  • เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน - ราชพฤกษ์
  • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2
  • เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2
  • เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต - คลอง 4
  • เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2
  • เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2
  • เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
  เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและ ครอบครัวที่เกือบใหม่โดยในปัจจุบัน นั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ทำเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ติวานนท์, บางนา, รังสิต, สรงประภา, ราชพฤกษ์ และวงแหวน - รามอินทรา โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจำนวนทำเลเพื่อรองรับ ความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้บริษัทยังมีทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นแบบใหม่ที่ชื่อ เดอะ วิลเลจ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นทาวน์เฮาส์ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี่ยว และมีบริเวณสวนรอบบ้าน และหน้าบ้านที่กว้าง ทำให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน
  แบบ 3 ชั้น
  • อารียา ทูบี
  • อารียา เดลี่ เกษตร - นวมินทร์
  • อารียา บริกก์ ดอนเมือง - สรงประภา
  • อารียา บริกก์ รังสิต - ลำลูกกา
  เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ทำเล อันได้แก่ เกษตร - นวมินทร์, ดอนเมือง - สรงประภา และรังสิต - ลำลูกกา
  แบบ 4 ชั้น
  • อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77
  เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรีเมี่ยมที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก และมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันนั้นมีโครงการ สุขุมวิท 77

 3. โครงการคอนโดมิเนียม โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัท คือ จะตั้งอยู่บนที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งคมนาคม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการ คอนโดมิเนียมนั้นเน้นพัฒนา เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

  ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด
  แบบ 8 ชั้น
  • เอ สเปซ อโศก - รัชดา
  • เอ สเปซ เกษตร
  • เอ สเปซ สุขุมวิท 77
  • เอ สเปซ เพลย์
  • เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
  • เอ สเปซ มี เกษตร-นวมินทร์
  • เฉลิมนิจ บาย อารียา
  เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7 - 8 ชั้น พื้นที่แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ทำเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก - รัชดา, สุทธิสาร, สุขุมวิท 53 และ สุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจำนวนทำเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร
  แบบเกิน 8 ชั้น แต่ไม่เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร
  • เอ สเปซ ไอดี อโศก - รัชดา
  • เอ สเปซ มี บางนา
  • เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์
  เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตัวและสาธารณูปโภคอื่นๆที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ทำเล อันได้แก่ อโศก - รัชดา, บางนา และ รัตนาธิเบศร์
  แบบเกิน 8 ชั้น เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร
  • สุนทรียา
  เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพัฒนาในพื้นที่ CBD เพื่อเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม ประกอบกับจุดขายในส่วน Private club เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการระดับพรีเมี่ยมเกรด โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 1 ทำเล อันได้แก่ ราชดำริ โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจำนวนทำเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ 2 โครงการนั้น มีชื่อโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนี้ถูกก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์ สุดคลาสสิกโดยการจําลองบรรยากาศของ English old town และอีกโครงการชื่อ Life Style Club ย่าน เกษตร - นวมินทร์

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทจะเปิดโครงการบ้านระดับพรีเมี่ยม ชื่อโครงการ The AVA Residence ที่ตั้งโครงการอยู่ที่สุขุมวิท 77 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ต่อยูนิตตั้งแต่ 350 - 650 ตร.ม. สามารถจอดรถได้ถึง 3 คัน เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มครอบครัวเจ้าของกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือเป็นพนักงานระดับ executive ขึ้นไป ซึ่งต้องการใช้ชีวิตอยู่ในเมือง รักความสะดวกสบายและเดินทางสะดวก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่อาศัยหรือทํางานในพื้นที่ย่านสุขุมวิทตอนกลางเกือบตอนปลาย พัฒนาการ ศรีนครินทร์ สวนหลวง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คลับเฮ้าส์และบ้านตัวอย่างโครงการได้สร้างเสร็จแล้ว

CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.